TH | EN

 

D&P Tips: แม้จะมีคนเปิดคอร์สสอนโยคะกันมากมาย ทั้งโยคะร้อน โยคะเย็น โยคะผสมพิลาทีส โยคะผสมไทเก็ก หรือแม้กระทั่งโยคะเปลือยที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถจัดกลุ่มโยคะออกเป็นแค่ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ

กลุ่มราชาโยคะ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การควบคุมจิตกระทั่งเข้าถึงความหลุดพ้น

กลุ่มกรรมะโยคะ โยคะเพื่ออุทิศตนให้ผู้อื่น ผู้ฝึกโยคะแบบนี้ จะทำงานเพื่อรับใช้ผู้อื่นไปจนกระทั่งถึงความหลุดพ้น

กลุ่มญาณโยคะ โยคะที่เน้นการใช้ปัญญา ซึ่งผู้ฝึกจะฝึกจนกว่าจะเข้าสู่ความหลุดพ้น

กลุ่มภักดีโยคะ ที่ยังคงนิยมกันมากในอินเดีย แม้กระทั่งปัจจุบัน ผู้ฝึกจะเน้นเรื่องศรัทธาโดยการสวดมนต์ แล้วเปล่งเสียงกระทั่งตัวเองไปสู่ความหลุดพ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังมีการพัฒนาโยคะออกมาในหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มโยคะที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันออกได้เป็น...

กลุ่มที่เน้นการฝึกกายภาพเป็นหลัก กลุ่มนี้จะฝึกเน้นท่าโยคะอาสนะต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกาย แข็งแรง และบำบัดรักษาโรคได้ เช่น Bikram Yoga, Power Yoga, Astanga Yoga ฯลฯ
กลุ่มที่เน้นวิถีชีวิตโดยรวม ซึ่งจะเน้นทั้งการฝึกท่าโยคะอาสนะ การฝึกสมาธิ และการถือศีล
กลุ่มที่เน้นการฝึกพลังปราณ หรือพลังชีวิต กลุ่มนี้จะเน้นการฝึกควบคุมจิต ฝึกลมหายใจ เช่น สหจะโยคะ กุณฑาลินีโยคะ ฯลฯ

ขอบคุณข้อูลจาก 
http://health.kapook.com/
นิตยสาร Lisa

 

 

< < BACK